Zámer projektu


Slovenské národné múze um – Múzeum židovskej kultúry buduje v autentických priestoroch bývalého koncentračného a pracovného tábora v Seredi Múzeum holokaustu. K jeho vytvoreniu sa zaviazala vláda SR vo svojom uznesení č. 1078 zo dňa 20. 12. 2006 schválením návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií do roku 2011.

Areál pozostáva z piatich pôvodných barakov, priestoru nazývaného „Appel Platz", budovy bývalej nemocnice, hlavného veliteľstva tábora, budovy bývalej zámočníckej dielne a kuchyne. Ostatné budovy, ktoré boli postavené v povojnovom období pre potreby ubytovaných vojenských jednotiek, napr. jedáleň, sklad a ktoré nemali pamiatkovú hodnotu, boli z areálu postupne odstránené. Koncom roka 2019 bolo zbúraný posledný nepôvodný objekt kina, čím sa areál v správe SNM priblížil k pôvodnému vzhľadu.