Zámer projektu


Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakladów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych

 

Vedúci partner: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Hlavný cezhraničný partner: Slovenské národné múzeum
Partneri projektu: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Múzeum oravskej dediny v Zuberci
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Celkové oprávnené výdavky na celý projekt: 1,682.206,49 €
Celkové oprávnené výdavky za Slovenské národné múzeum: 420.476,55 €
Plánované obdobie realizácie projektu: 1. 1. 2017 – 30. 10. 2018


Zámer projektu:

Cieľom projektu je ochrana hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva regiónov poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom rekonštrukcií remeselných a výrobných objektov s vybavením a šírenie vedomostí o tejto problematike vytvorením nového turistického produktu a atraktívnejšej ponuky múzeí z poľskej a slovenskej Oravy a sądeckej oblasti. 

Orava je región a historické územie, dnes rozdelené medzi Žilinský kraj na slovenskej strane a Malopoľské vojvodstvo na poľskej strane. Historický región Oravy spája nielen história, ale aj prvky kultúry, osobitne ľudovej kultúry. 

Expozícia regiónu Orava bola v Múzeu slovenskej dediny postavená v dvoch etapách: v rokoch 1968 – 1972 a 1980 – 1984. Vybrané objekty odrážajú sociálne i profesijné rozvrstvenie obyvateľov tohto regiónu v časovom horizonte od konca 19. storočia po 30. roky 20. storočia. 

Z jednotlivých usadlostí, ktoré sú súčasťou regiónu Orava, sú expozične zariadené a návštevnícky prístupné: usadlosť z Vyšného Kubína, Jasenovej, Veličnej, Hruštína, Novote, Zázrivej, ďalej olejáreň z Oravského Veselého a kováčska vyhňa zo Suchej Hory. Na týchto i ďalších objektoch bude Slovenské národné múzeum v rámci projektu realizovať kompletné výmeny šindľových krytín, pričom následne budú v príslušných objektoch realizované expozície niektorých tradičných výrob a remesiel – spracovania dreva, spracovania ľanu, rezbárstva a včelárstva. Okrem ďalších kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít bude v rámci projektu sprístupnený ďalší objekt – zvonkárska dielňa.