Zodpovedná osoba pre SNM


Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov SNM 
JUDr. Marcela Svetlánska 
e-mail: marcela.svetlanska@snm.sk
telefón: +421 204 69 114