Príbehy z regálov. Od predmetu k exponátu...

od 15. 11. 2019


Múzeum formou výstavného projektu prezentuje odbornú prácu od získavania, evidovania, ošetrenia, ochrany zbierkových predmetov, až po ich využitie na vedecký výskum či prezentáciu širokej verejnosti.

Odborné múzejné činnosti názorne predstavuje na vybraných zbierkových predmetoch i zbierkach. Odpovedá na otázky – ako sa zbierkové fondy múzea rozširujú, prečo a za akým účelom sa predmety nakupujú a čo sa s nimi deje po zaradení do jednotlivých zbierok. Výstava zároveň predstavuje široký záber múzea v oblasti vedných odborov: etnológie, histórie, umeleckej histórie a archeológie, a to v časovom horizonte posledných desiatich rokov. 

Sedem autorov – Mgr. Peter Kováč, Mgr. Zuzana Jánošíková, Ph.D., Mgr. Lucia Laciňáková, Mgr. Martin Stejskal, PhDr. Mária Novotná, PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková a Mgr. Art. Martin Rosenberger – „rozpovie" trinásť príbehov s tajomnými názvami: Príbeh klobúka, Vešeľe v Uložu, Na ľevockej hure, Na obranu i útok, Dizajn a pohodlie, Aby bolo svetlo, Rohbockove veduty, Zachytené miesto, Príbeh z garáže, Spod Spišského hradu, Týchto pár riadkov, S výtvarným talentom a šľachtickým pôvodom, Ľubovník bodkovaný, V krajine črepov, ktoré prostredníctvom zbierkových predmetov rytín, olejomalieb, kresieb, plastík, archívnych dokumentov, zbraní, krojov a fotografií návštevníkov prevedú umením a históriou od obdobia gotiky po 20. storočie. 

Výstavu nájdete v sídelnej budove SNM – Spišského múzea, 
Námestie Majstra Pavla 40, Levoča 


Výstava v médiách 

Aby bolo svetlo
Chladné a palné zbrane 
S výtvarným talentom a šľachtickým pôvodom
Svätá Katarína Alexandrijská