IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA... o tých, čo zanechali svoju stopu

od 7. 12. 2020


Stopu možno zanechať v piesku, blate, ale sú aj trvácnejšie stopy. V mysliach ľudí, v histórii národa regiónu i mesta. Mesto to nie sú len domy, paláce, chrámy, ulice, či námestia. Mesto sú hlavne ľudia. Dlhé stáročia mu vdychovali život. Založili si tu svoje rodiny, našli priateľov, dobrých či menej prajných susedov, svoju obživu a hlavne našli tu podmienky, aby to mesto prijali za svoje. Našli tu priestor pre svoju realizáciu, podnikanie, umelecké nadanie, našli tu jednoducho šťastie. 

Video k výstave nájdete tu 

Prítomnosťou mnohých generácií prispeli k rozvoju a rozkvetu mesta. Mnoho rúk, pre nás dnes bezmenných, mešťanov, remeselníkov, ale aj ľudí, po ktorých máme konkrétne doklady o ich činoch. Zanechali tu svoju stopu...

Je veľa osobností, ktoré nám môžu napadnúť v súvislosti s mestom Levoča. Pri čísle desať je ich samozrejme oveľa viac nespomenutých, než tých, ktorým sa venuje naša výstava. Široké časové spektrum, rôznorodosť záujmu a činností, ovplyvnili výber predstavovaných historických postáv.

Od prvej polovice 15. storočia po storočie 19. Cez kupcov a podnikateľov, učencov k majstrom svojho remesla i umelcom. Tí všetci v meste zanechali svoj odkaz. Vo väčšine prípadov pozitívny a hodný spomínania. Vo väčšine prípadov preslávili Levoču a svoje levočské korene i za hranicami jej hradieb.

Zaspomínajme si teda na Jána Thurzu III. (1437 – 1508), Jána Henckela (1481 – 1535), Majstra Pavla (prelom 15. -16. stor.), Gašpara Haina (1632 – 1687), Samuela Brewera (1645 – 1699), Julianu Géczi Korponay (1680 – 1715), Jána Silášiho (1705 – 1782), Jána Rombauera (1782 – 1879), Jozefa Czauczika (1780 – 1857) a Andreja Probstnera ml. (1795 – 1853).

Pozrime sa na to, aký bol ich osud a životný príbeh. Príbeh bohatého kupca, humanistického učenca, výnimočného rezbára, kronikára, tlačiara kníh, zlatníka a šperkára, portrétistu a maliara, podnikateľa a filantropa ale aj na jednu ženu, ktorej legenda prisúdila prívlastok zradkyňa. Akú stopu zanechali v dejinách, či už svojim umom alebo rukami, a čo po nich ostalo do súčasnosti?

Pozrime sa na to čo robili a vykonali IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA... 

Výstava v médiách
Jeden z najbohatších obchodníkov 15. storočia pochádzal z Levoče