Spájanie kultúr – kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti


Projekt Spájanie kultúr – kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti bude SNM – MUK vo Svidníku realizovať v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na roky 2014 – 2020 (HU-SK-RO-UA ENI 2014-2020). 

Hlavným partnerom je Župné múzeum v Satu Mare (Rumunsko), partnerom č. 1 je SNM – MUK a partnerom č. 2 je Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a bývania v Užhorode (Ukrajina). 
Projekt bude realizovaný v období 01. 10. 2019 – 30. 09. 2021 
Rozpočet projektu je 148 000 eur, z toho 90 % sú prostriedky EÚ a 10 % štátny rozpočet. 

Projekt je zameraný na propagáciu kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu v regióne. K hlavným aktivitám projektu patria: 
reštaurovanie časti ikonostasu v drevenej cerkvi vo svidníckom skanzene, 
workshop zameraný na propagáciu tradičných materiálnych a duchovných hodnôt vidieka, 
výstava zachytávajúca svadobné zvyky a obyčaje v Rumunsku, na Zakarpatsku a na Slovensku, 
katalógy prezentujúce jednotlivé expozície múzea, publikácie sprostredkovávajúce vidiecke kultúrne dedičstvo a pod. 
zakúpenie osobné auto, počítaču, tlačiarne, fotoaparátu a i. 

Termín seminára zameraného na implementáciu programu ENI CBC HUSKROUA je 03. 12. 2019, Prešov.