Riaditeľstvá špecializovaných múzeí


SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave

Mgr. Ján Kautman
riaditeľ

sídlo:      Vajanského nábrežie 2
                P. O. Box 13
                810 06 Bratislava
e-mail:    jan.kautman@snm.sk
telefón:  +421 2 204 69 151
Mgr. Bronislava Voleková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa

sídlo:    Vajanského nábrežie
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail: bronislava.volekova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 103


SNM – Hudobné múzeum v Bratislave

PhDr. Edita Bugalová, PhD.
riaditeľka

sídlo:    Brämerova kúria
              Žižkova 18
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  edita.bugalova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 281
mobil:  +421 905 723 656
PhDr. Zlatica Kendrová, PhD. 
zástupkyňa riaditeľky

sídlo:    Brämerova kúria
            Žižkova 18
            P. O. BOX 13
            810 06 Bratislava
e-mail:  zlatica.kendrova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 286
voip:      291 286


SNM – Historické múzeum v Bratislave

Mgr. Peter Barta
riaditeľ

sídlo:      Bratislavský hrad
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:   peter.barta@snm.sk
telefón:  +421 2 204 83 101
voip:      283 101
Mgr. Slavomír Pjatek
zástupkyňa riaditeľa

sídlo:      Bratislavský hrad
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    slavomir.pjatek@snm.sk
telefón:   +421 2 204 83 121


SNM – Archeologické múzeum v Bratislave

PhDr. Juraj Bartík, PhD.
riaditeľ

sídlo:      Žižkova 12
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:   juraj.bartik@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 277
mobil:    +421 904 537 506
voip:      291 207
fax:       +421 2 544 16 034
Mgr. Radoslav Čambal, PhD.
zástupca riaditeľa

sídlo:       Žižkova 12
               P. O. BOX 13
               810 06 Bratislava
e-mail:    radoslav.cambal@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 216
voip:       291 216 


SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave

Mgr. Rastislav Fiľo
riaditeľ 

sídlo:      Žižkova 14
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    rastislav.filo@snm.sk 
telefón:   +421 2 20 491 226
mobil:+421 908 377 273
RNDr. Ondrej Pöss, CSc. 
zástupca riaditeľa 

sídlo:    Žižkova 14
            P. O. BOX 13
            810 06 Bratislava
e-mail: ondrej.poss@snm.sk
telefón: +421 2 20 491 225 


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave

Mgr. Gabriela Jarábik
riaditeľka

sídlo:    Žižkova 18
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk
telefón: +421 2 20491 255
mobil:   +421 908 737 814
voip:       291 255
Mgr. Art. Aniko Lépes 
zástupkyňa riaditeľky 

sídlo:    Žižkova 18
            P. O. BOX 13
            810 06 Bratislava
e-mail:  aniko.lepes@snm.sk
telefón: +421 2 20491 258 
mobil:   +421 911 246 566 ň
voip:      291 258


SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave

M.A. Michal Vaněk, PhD. 
riaditeľ

sídlo:    Zsigrayova kúria
            Židovská 17
            P. O. BOX 13
            810 06 Bratislava
e-mail: michal.vanek@snm.sk
telefón: +421 918 905 930

PhDr. Martin Korčok, PhD.
zástupca riaditeľa 


sídlo:   Kasárenská 1005
           926 01 Sereď
e-mail: martin.korcok@snm.sk
telefón: +421 31 2451 103


SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave

Mgr. Andrej Solár
riaditeľ

sídlo:    Istrijská 68
            P. O. BOX 13
            841 07 Bratislava
e-mail:  andrej.solar@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 102
mobil:   +421 915 807 494
voip:     293 102  

 


SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

PhDr. Viera Jančovičová
riaditeľka

sídlo:     Štúrova 84
             900 51 Modra
e-mail:   viera.jancovicova@snm.sk
telefón:  +421 33 24 54 103
PhDr. Beáta Mihalkovičová
zástupkyňa riaditeľky

sídlo:     Štúrova 84
             900 51 Modra
e-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk
telefón:  +421 33 24 54 102


SNM – Múzeum Červený Kameň v Častej

Mgr. Ivana Janáčková
poverená riadením

sídlo:   Hrad Červený Kameň
           900 89 Častá
e-mail: ivana.janackova@snm.sk
telefón: +421 33 245 91 28
mobil:   +421 917 916 215

 

SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 

Mgr. Alena Petráková
riaditeľka

sídlo:     Štúrova 2
             907 01 Myjava
e-mail:   alena.petrakova@snm.sk
telefón:  +421 34 245 1101
mobil:    +412 907 722 550

Mgr. Lenka Mlčúchová
zástupkyňa riaditeľky

sídlo:   Štúrova 2
           907 01 Myjava
e-mail: lenka.mlcuchova@snm.sk
telefón: +421 34 24 51 102

SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach

Mgr. Igor Socha
riaditeľ 

sídlo:     Zámok a okolie 1 
             972 01 Bojnice
e-mail:   igor.socha@snm.sk 
telefón:  +421 46 5430 624
voip:      462 103
Ing. Mikuláš Letavay
zástupca riaditeľa

sídlo:    Zámok a okolie 1
            972 01 Bojnice
e-mail:  mikulas.letavay@snm.sk 
telefón: +421 46 5430 624
voip:      462 110


SNM – Múzeá v Martine

Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155
             036 80 Martin
e-mail:   radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk
telefón:  +421 43 413 1011

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Mgr. Helena Ferencová
riaditeľka

sídlo:     Zámocká 1
               992 01 Modrý Kameň
e-mail:   helena.ferencova@snm.sk
telefón:  +421 47 487 0194
mobil:   +421 918 665 392
Mgr. Erika Antolová
zástupkyňa riaditeľky

sídlo:    Zámocká 1
            992 01 Modrý Kameň
e-mail:  erika.antolova@snm.sk
telefón: +421 47 487 0218
mobil:   +421 918 665 391


SNM – Spišské múzeum v Levoči

PhDr. Mária Novotná
riaditeľka

sídlo:    Námestie Majstra Pavla 40
            054 01 Levoča
e-mail:  maria.novotna@snm.sk
telefón: +421 53 451 2786
mobil:   +421 905 742 428
 


SNM – Múzeum Betliar v Betliari 

Mgr. Tímea Mátéová
riaditeľka

sídlo:    Kaštieľna 6
             049 21 Betliar
e-mail:  timea.mateova@snm.sk
telefón: +421 915 716 633
Ing. Erika Šmelková
zástupkyňa riaditeľky

sídlo:     Kaštieľna 6
             049 21 Betliar
e-mail:   erika.smelkova@snm.sk 
telefón:  +421 918 728 399


SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc.
riaditeľ

sídlo:    Centrálna 258 
            089 01 Svidník
e-mail:  jaroslav.dzoganik@snm.sk
telefón: +421 54 24 51 002
mobil:   +421 907 584 287
Mgr. Miriam Bôžiková 
zástupkyňa riaditeľa 

sídlo:   Centrálna 258
           089 01 Svidník
e-mail: miriam.bozikova@snm.sk
mobil: +421 908 795 301


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
riaditeľka

sídlo:    Masarykova 20
            080 01 Prešov
e-mail:  luba.kralova@snm.sk 
telefón: +421 512 453 321
mobil:   +421 918 896 043
Jana  Truščinská
zástupkyňa riaditeľky, kultúrno-propagačná manažérka 

sídlo:    Masarykova 20
            08001 Prešov
e-mail:  jana.truscinska@sanm.sk
telefón: +421 512 453 319