Prebytočný majetok SNM


Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe SNM – Múzea židovskej kultúry, ktorý sa nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu. 

Zápisnica k nahliadnutiu (PDF, 508,6 kB)