Rody Dolnej Strehovej

od apríla

V apríli 2022 sa v Kaštieli Imre Madácha sa uskutoční prezentácia a krst novej knihy o najstarších rodoch z Dolnej Strehovej s rozsiahlym vysvetlením ako sa rod vyvíjal od jeho vzniku.

O rodoch v Dolnej Strehovej hovorí autor knihy Norbert Adamove.