Podateľňa SNM

pondelok až štvrtok od 8.00 hod do 15.00 h, obedová prestávka od 12.00 h do 12.30 h
piatok od 8.00 hod do 14.00 h, obedová prestávka od 12.00 h do 12.30 h

Kontakt 

telefón: +421 2 204 69 111