Odborné pracoviská


Odborné činnosti sú v SNM vykonávané prostredníctvom odborných pracovísk:

Archív SNM
 
Centrum múzejnej komunikácie 
Knižnica SNM 
Muzeologický kabinet 
Múzeá SNM
Vydavateľstvo