Odborné činnosti

Múzeum na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje:

Nadobúdanie zbierkových predmetov
Odborná evidencia zbierkových predmetov
Odborná revízia zbierkových predmetov
Bezpečnosť zbierkových predmetov
Odborná ochrana zbierkových predmetov
Vedecko-výskumná činnosť
Sprístupňovanie zbierkových predmetov, zbierok a historických objektov