Remeslá

od 1. 1. 2021, 09:00


Kultúrno-vzdelávací program Remeslá ponúka účastníkom: 

Základné informácie o ľudovej výrobe a remesle 
Prehliadku remeselných výrobkov SNM – Múzea ukrajinskej kultúry 
Možnosť vlastnej remeselnej výroby  

Dĺžka trvania: cca 45 min. 
Počet detí/žiakov:  12  15
Kedy: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 h 
Vstupné: 1 KP alebo 1 € 

Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili min. 3 dni vopred. 

Viac informácií: 
Emília Holodňáková, lektorka 
Mail: emilia.holodnakova@snm.sk