Kniha, knižka, knižôčka

od 1. 1. 2021, 09:00


Prostredníctvom kultúrno-vzdelávacieho programu Kniha, knižka, knižôčka deti v rámci tematických celkov nachádzajú hravou a zaujímavou formou odpovede na otázky spojené s knižnou a písomnou kultúrou. 

Na čo sa môžete tešiť:  

Preskúmame, aké knihy máme v expozícii múzea 
Ako sa delia knihy? 
Vieš ich nájsť? 

Písmo a knihy 
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry má knihy písané azbukou aj latinkou.
Zoznámime sa s knihami, dokumentami, listami (originálmi aj kópiami).
Naliadneme spolu aj do histórie. Feudalizmus/zbojníctvo a listový dokument - ako to spolu vôbec súvisí? 

Pozerajme a tvorme
Nakresli/stvárni 

Šlabikár je kniha 
A tento poznáš? Prečítajme si spolu! 

Objavme knižnicu SNM-Múzea ukrajinskej kultúry 

Dĺžka trvania: cca 45 – 60 min. 
Počet  žiakov:  12 – 15 
Kedy: utorok – piatok od 9.00 – 14.00 h 
Vstupné: 1 KP alebo 1 €  

Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili min 5 dní vopred.

Viac informácií na:  
Emília Holodňáková, lektorka 
Mail: emilia.holodnakova@snm.sk