Kontakty

Sídlo:
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry 
Centrálna 258
089 01 Svidník 

Kontakt:
e-mail:  sekretariat-muk@snm.sk
telefón: +421 54 245 10 01 
            +421 54 245 10 03, 
web:      www.snm.sk 
facebook: www.facebook.com/muzeum.svidnik

Doc.PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc.

riaditeľ
sídlo:    Centrálna 258, 
            089 01 Svidník
e-mail:  jaroslav.dzoganik@snm.sk      
telefón: +421 54 245 1002
mobil:  +421 907 584 287

Mgr. Miriam Božiková
zástupca riaditeľa
sídlo:    Centrálna 258,
            089 01 Svidník
e-mail:  miriam.bozikova@snm.sk
mobil:   +421 907 475 638 

Kontakty na zamestnancov 

Ďalšie objekty múzea