Zbierkový fond múzea
Súčasťou zbierkového fondu Múzea ukrajinskej kultúry sú rozsiahle historické, národopisné, literárnovedné, umelecko-historické a iné zbierky, ktoré sa systematicky dopĺňajú.

V ostatných rokoch bol zbierkový fond značne rozšírený o ďalšie prírastky. Počas svojej dlhej histórie získalo SNM-MUK množstvo pozoruhodných a jedinečných zbierkových predmetov. V súčasnosti eviduje okolo 70 000 zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré sa elektronicky spracovávajú a digitalizujú.