On-line výstava SKICE v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove

od 5. 3. 2021


Milí priatelia, každý deň máme viac jarného svetla a my Vám prinášame naše ďalšie online podujatie. Je to tohtoročná prvá výstava v našom múzeu. Skice majú schopnosť inšpirovať k záznamom, plánom a 'zoomovaniu' na veľké aj malé veci. Dúfame, že takto budú pôsobiť aj tie, ktoré Vám predstavíme. Skúste si nájsť zajtra pre nás čas? Začína séria siedmych videí predstavujúcich autorov kolektívnej výstavy SKICE v SNM Múzeu rusínskej kultúry, realizovanej v spolupráci s NERV Platformou v Humennom. 

Výstavu si môžete pozrieť na našej fb stránke, alebo YouTube: SNM – Múzeum rusínskej kultúry.