Zámocký okruhZámocký okruh pozostáva z Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny Pálfiovcov, francúzskeho parku a jaskyne. Prehliadka zámku prebieha kvôli pretrvávajúcim obmedzeniam samostatne, bez lektora. Návštevníkom sú k dispozícii texty k celej prehliadkovej trase, tie môžu získať v podobe tlačenej v pokladni múzea alebo podobe elektronickej, ktoré si môžu stiahnuť cez QR kód.