Informácie pre návštevníkov

Múzeum je prístupné pre všetkých návštevníkov bez obmedzení. Prosíme návštevníkov, aby si pred vstupom múzea dezinfikovali ruky a počas celej doby návštevy mali nasadený respirátor.