Identifikačné údaje


Slovenské národné múzeum

Sídlo:      Vajanského nábrežie 2
                P. O. BOX 13
                810 06 Bratislava 
IČO:         00164721
DIČ:         2020603068
IČ DPH:   SK2020603068