Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Vladimír Clementis bol slovenský politik, právnik a spisovateľ, čelný predstaviteľ tzv. davistov – ľavicovo orientovaných intelektuálov združených okolo časopisu DAV.

V jeho rodnom dome sa nachádza vysunutá expozícia SNM – Historického múzea, ktorá približuje život a dielo tohto významného muža. Expozícia v úvode predstavuje Clementisovo zázemie – jeho rodisko, manželku, rodinu, priateľov, spolužiakov a tiež jeho záľuby – fotografovanie a turistiku. Vladimír Clementis bol úspešný i v politike ako zástanca ľavicových ideí. V rokoch 1948 až 1950 zastával post ministra zahraničných vecí ČSR. V jednom z vykonštruovaných politických procesov, ktoré otriasli Československom v 50. rokoch 20. storočia, bol však uznaný za vinného vo veci účasti na údajnom „protištátnom sprisahaní" a následne popravený. V závere expozícia predstavuje Clementisa ako štátnika, diplomata a obeť zločinného monsterprocesu. 

Návšteva expozície je možná po telefonickom objednaní.