Kontakty


Sídlo múzea:
Bratislavský hrad

Adresa múzea:
SNM – Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16
telefón: +421 2 204 83 104
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk 

Kontakt

Bratislavský hrad 
e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón:  +421 915 99 33 01, +421 915 99 33 03

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa
telefón: +421 47 549 32 64 (knižnica)
telefón: +421 903 546 225 (p. Stejskal)

Mgr. Peter Barta
riaditeľ
sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: riaditel.hm@snm.sk
telefón (sekretariát): + 421 2 204 83 111


Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea