Výzva: Výročné ceny časopisu pamiatky a múzeá za rok 2021

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vás žiada o návrhy na nominácie na výročné ceny časopisu za rok 2021, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva v kategóriách:

  1. Objav/nález/akvizícia
  2. Expozícia/výstava
  3. Publikácia/periodická tlač
  4. Obnova/adaptácia
  5. Reštaurovanie
  6. Podujatie
  7. Audiovizía/multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2021.

Vaše návrhy posielajte elektronicky vyplnením formulára zverejneného na webovej stránke Slovenského národného múzea najneskôr do 15. apríla 2022.

V prípade nejasností, podnetov a otázok nás kontaktujte na adrese vyrocneceny@snm.sk, resp. na čísle +421 2 20 491 232.

Tešíme sa na vaše návrhy!

(Foto: T. Czitó)