SNM je s Ukrajinou. СНМ РАЗОМ З УКРАЇНОЮ

Slovenské národné múzeum odsudzuje jednostranný, ničím neodôvodnený a neospravedlniteľný akt vojenskej agresie Ruskej federácie proti Ukrajine. Rusko prekročilo červenú čiaru.

Nielen prítomnosť, ale aj história stoja na strane spravodlivosti.

Vyvesením ukrajinskej zástavy sa symbolicky stavia na podporu obyvateľov Ukrajiny.